Text: Toni Winnen
Melodie: Toni Winnen

Wenn der Fastelovend kütt, komm on mach dir Freud
Bes net knausig jönn dir jet, frog nix no de Leut.
Bes do alt, gelöf et mir, dat es käne Spaß,
Dann kräht käne Hahn no dir, du häß jet verpaß

Immer rann, immer ran, jetzt fängt die Musik an:

Refrain:
Dat es Hünnije Karneval, dat es Hünnije Art
Jetz wird alles drob gemach, bat mir uß gespart
Dat es Hünnije Karneval, och bat han mir Spaß,
Vor uß läuft der schöne Rhein on hennech uß dat Faß

Jedes Johr im Februar, spürt et jederein
Langsam fängt dat Fröjohr an, kribbelt in de Bein
Met dem Frühling küt im Schritt, och es dat net fein,
Och de Fastelovend met, an de schöne Rhein.

Immer rann, immer ran, jetzt fängt die Musik an:

Refrain:
Dat es Hünnije Karneval, dat es Hünnije Art
Jetz wird alles drob gemach, bat mir uß gespart
Dat es Hünnije Karneval, och bat han mir Spaß,
Vor uß läuft der schöne Rhein on hennech uß dat Faß

Sitz daheim net en der Eck, meinst et paßt sech net,
Stell dech och en beßje jeck, komm nur un mach met.
Sök em Lewe net de Dreck, sök nur den Humor
Wer em Karneval net jeck, es jeck et ganze Johr.

Immer rann, immer ran, jetzt fängt die Musik an:

Refrain:
Dat es Hünnije Karneval, dat es Hünnije Art
Jetz wird alles drob gemach, bat mir uß gespart
Dat es Hünnije Karneval, och bat han mir Spaß,
Vor uß läuft der schöne Rhein on hennech uß dat Faß